Jarosław Mikołajewski: Cień w cień. Za cieniem Zuzanny Ginczanki